Website myphams2b.vn được biên tập hết sức cẩn thận và chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web của Mỹ Phẩm S2B được sàng lọc và lấy từ những nguồn uy tín, đáng tin cậy. Tuy nhiên, Mỹ Phẩm S2B không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại dù là trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng website, trừ trường hợp các tổn thất này có liên quan trực tiếp đến hành vi sai trái do cố ý nghiêm trọng từ phía Mỹ Phẩm S2B. Cụ thể:

Trong mọi trường hợp, Mỹ Phẩm S2B sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về các quyết định hoặc hành động của cá nhân, tổ chức đó thực hiện hoặc đưa ra dựa vào những thông tin trên trang web myphams2b.vn hoặc bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng các thông tin lấy trên website của Mỹ Phẩm S2B.

Tất cả nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh, video, cũng như các tài nguyên khác… hiện diện trên website myphams2b.vn không được coi là một sự thay thế cho lời khuyên y tế cũng như chẩn đoán hoặc điều trị từ các bác sĩ. Các thông tin trên website chỉ nên coi như tài liệu tham khảo và không nên dùng đến thông tin này để đi đến một giải pháp “chẩn đoán” hoặc “điều trị” cho các vấn đề sức khỏe  hoặc các tình trạng y tế khác nhau.

Trong tình huống người dùng có các triệu chứng cụ thể nghi ngờ đang gặp phải một vấn đề y tế, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Không lấy thông tin có trên website làm đề xuất hoặc hướng dẫn đối với việc điều trị. Nếu dựa vào các thông tin được cung cấp từ nội dung trên website hoặc bất kỳ thông tin nào có trên website myphams2b.vn khách hàng phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Mỹ Phẩm S2B không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động nào dựa trên những nội dung mà chúng tôi cung cấp để điều trị hay chẩn đoán về sức khỏe của người dùng.

Trong website myphams2b.vn có thể chứa đựng những liên kết  đến các website thuộc bên thứ 3 hoặc thông tin tham khảo từ các website khác. Do Mỹ Phẩm S2B không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên Mỹ Phẩm S2B cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc sử dụng  thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.

Mỹ Phẩm S2B có quyền thay đổi bất cứ lúc nào và nội dung bao gồm Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website myphams2b.vn. Mỹ Phẩm S2B sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể xảy ra của những thay đổi. Không ai khác ngoài Mỹ Phẩm S2B được phép thay đổi nội dung của website này.

Ngoài ra, Mỹ Phẩm S2B cũng không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với tổn thất trực tiếp hoặc tổn thất phát sinh về sau đối với phần cứng hoặc phần mềm trên máy tính do trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng website này dưới bất cứ hình thức nào.

Trừ khi có tuyên bố khác, mọi thông tin và hình ảnh trên website này được bảo vệ bởi quyền tác giả của Mỹ Phẩm S2B. Không được tự ý sao chép bằng bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản từ Mỹ Phẩm S2B.

Những Điều Khoản Và Điều Kiện Chung đối với việc sử dụng website myphams2b.vn này được soạn thảo dựa trên quy định pháp luật của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.